Elamisõigused
19.01.2022

Euroopa Liidu, Euroopa Liidu Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul (edaspidi EL kodanik) on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni 3 kuud elamisõigust registreerimata.


EL kodaniku pereliikmel on õigus Eestis viibida kuni 3 kuud koos EL kodanikuga ning pereliikmel peab olema kehtiv reisidokument ja viisa. Viibimisajal ei tohi EL kodaniku perekonnaliige töötada ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana.


EL kodanik omandab elamisõiguse kui ta registreerib enda Eestis oleva elukoha Eesti rahvastikuregistris. EL kodaniku elamisõigust tõendavaks dokumendiks on ID-kaart.

EL kodaniku perekonnaliikmel tuleb elamisõiguse taotlemisel anda sõrmejäljed alates 6-ndast eluaastast, mis kantakse EL kodaniku perekonnaliikme elamisloakaardile.

Elamisõiguse taotluse staatust saate vaadata siit.