Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus
21.01.2021

Alalist elamisõigust saate registreerida, kui olete tähtajalise elamisõiguse alusel elanud Eestis püsivalt 5 aastat järjest. Erandina saate alalist elamisõigust registreerida enne 5 aasta täitumist. Alla 15-aastase lapse eest esitab taotluse lapse seaduslik esindaja (nt lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja).

Eestis alalise elamisõigusega elava EL kodaniku alla 1-aastasel lapsel on õigus alalisele elamisõigusele.

Alalise elamisõiguse registreerimiseks pöörduge isiklikult teenindusse või edastage elamisõiguse registreerimiseks vajalikud dokumendid posti teel (alla 1-aastasele lapsele posti teel taotleda ei saa).

Registreerimiseks vajalikud dokumendid


Kui taotlete alalise elamisõiguse registreerimist alla 15-aastasele lapsele, esitage lisaks:

  • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas;
  • lapsevanema isikut tõendav dokument;
  • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutumist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis mitte Eestis.


Erandi alusel alalise elamisõiguse registreerimisel esitage lisaks:

  • erand 1 – tõend, et olete Eestis töötanud vähemalt viimased 12 kuud.
  • erand 2 ja 3 – Eesti Töötukassa otsus EL kodaniku osalise või puuduva töövõime tuvastamise kohta.
  • erand 4 – tõend, et olete Eestis töötanud vähemalt 3 aastat järjest ning vabas vormis avaldus, et pöördute kord nädalas Eestisse tagasi.


Alalise elamisõiguse registreerimise või registreerimisest keeldumise otsus

Alalise elamisõiguse registreerimine või registreerimisest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmisest, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisõiguse kehtivusaja lõppemist.

Alalise elamisõiguse registreerimisel väljastataks ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) taotlusankeedil märgitud teeninduses 30 päeva jooksul.

Alla 15-aastase lapse dokument väljastatakse tema seaduslikule esindajale või esindaja poolt määratud volitatud isikule.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

  • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument

 

Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

  • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
  • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas