Euroopa Liidu kodaniku tähtajaline elamisõigus
15.11.2019

Eesti oleva elukoha registreerimisel Eesti rahvastikuregistris omandab EL kodanik tähtajalise elamisõiguse.

Elukoha registreerimiseks pöörduge elukohajärgsesse kohaliku omavalitsuse asutusse. Infot elukoha registreerimise kohta saate elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse asutusest ning Siseministeeriumi kodulehelt.

Tähtajaline elamisõigus antakse kuni 5 aastaks. Tähtajaline elamisõigus pikeneb automaatselt 5 aastaks, kui Teie elukoht on jätkuvalt Eestis registreeritud.

Tähtajalist elamisõigust tõendava dokumendi (ID-kaardi) taotlemiseks pöörduge 1 kuu jooksul peale elukoha registreerimist isiklikult teenindusse. Alla 15-aastase lapse eest esitab ID-kaardi taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem).

ID-kaardi taotlemiseks vajalikud dokumendid


Kui taotlete alla 15-aastasele lapsele, esitage lisaks:

 • lapse isikut tõendav dokument, kui see on olemas;
 • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
 • kui lapsevanema nimi on lapse sünnitunnistuses ja lapsevanema isikut tõendavas dokumendis erinev, esitage lapsevanema nime muutmist tõendav dokument (nt. abielutunnistus), kui nime on muudetud välisriigis mitte Eestis.
 • kui taotluse esitab kohtu poolt määratud eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja, esitage lisaks:
  • seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  • esindusõigust tõendav dokument (v.a juhul, kui dokumendi andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse);
  • volikiri (kui taotluse esitab eestkosteasutuse volitatud esindaja).


ID-kaardi väljastamine
ID-kaart väljastatakse 30 päeva jooksul (pärast taotluse menetlusse võtmist) taotlejale isiklikult või dokumendi taotlemisel taotleja poolt määratud volitatud esindajale (soovituslik vorm, arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav ning käsitsi täidetav) taotlusankeedil märgitud teeninduses.

Kiirkorras (esmakordset ID-kaarti ei saa kiirkorras taotleda) taotletud ID-kaart väljastatakse 5 tööpäeva jooksul (arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast) ainult Tallinnas asuvates teenindustes. Alla 15-aastase lapse dokument väljastatakse tema seaduslikule esindajale või esindaja poolt määratud volitatud isikule.

Alla 15-aastase lapse ID-kaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

Dokumendi kättesaamisel isiklikult:

 • esitage varem välja antud kehtiv samaliigiline dokument


Dokumendi kättesaamine volitatud esindaja poolt:

 • esitage Eestis välja antud kehtiv isikut tõendav dokument
 • esitage taotlejale väljastatud kehtiv samaliigiline dokument, kui see on olemas