Euroopa Liidu kodaniku tähtajaline elamisõigus
24.01.2021

Eesti oleva elukoha registreerimisel Eesti rahvastikuregistris omandab EL kodanik tähtajalise elamisõiguse.

Elukoha registreerimiseks pöörduge elukohajärgsesse kohaliku omavalitsuse asutusse. Infot elukoha registreerimise kohta saate elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse asutusest ning Siseministeeriumi kodulehelt.

Tähtajaline elamisõigus antakse kuni 5 aastaks. Tähtajaline elamisõigus pikeneb automaatselt 5 aastaks, kui Teie elukoht on jätkuvalt Eestis registreeritud.

Tähtajalist elamisõigust tõendava dokumendi (ID-kaardi) taotlemiseks pöörduge 1 kuu jooksul peale elukoha registreerimist isiklikult teenindusse. Alla 15-aastase lapse eest esitab ID-kaardi taotluse tema seaduslik esindaja (nt lapsevanem).

 

ID-kaart täiskasvanule

ID-kaart lapsele