Oluline info elamisõiguse taotlejale
22.01.2021

Euroopa Liidu (EL) kodaniku pereliikmeks loetakse isikut, kes ei ole EL kodanik, kuid on:

  • EL kodaniku abikaasa;
  • EL kodaniku või EL kodaniku abikaasa alla 21 aastane laps või ülalpeetav täisealine laps;
  • EL kodaniku või EL kodaniku abikaasa ülalpeetav vanem;
  • isik, kes on EL kodaniku ülalpeetav või leibkonnaliige lähteriigis ning kes ei ole terviseseisundi või puude tõttu püsivalt suuteline iseseisvalt toime tulema ja on vajalik, et EL kodanik teda isiklikult hooldab.


Ülalpeetavaks loetakse isikut, kes elab EL kodanikuga koos ühises majapidamises ning kellel puudub iseseisev sissetulek.

Leibkonnaliikmeks loetakse isikut, kes elab EL kodanikuga ühises majapidamises ning kellel on iseseisev sissetulek.