Haldusaktide ja menetlusdokumentide avaldamine
21.05.2018

Kui isiku asukoht ei ole haldusorganile teada ja haldusorganil ei ole mõistliku aja jooksul või mõistliku pingutusega õnnestunud isiku asukohta välja selgitada, võib haldusakti adressaadi isikuandmed ja nii soodustava kui ka koormava haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi, sealhulgas kutse sisu avaldada haldusorgani veebilehel.

Haldusakti resolutiivosa või menetlusdokumendi sisu avaldamisega haldusorgani veebilehel loetakse haldusakt isikule kättetoimetatuks ja jõustunuks ning menetlusdokument kättetoimetatuks.

 1. Valerii Borokhov (sünd. 22.06.1975), Ukraina kodanik. PPA 12.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/309-1. Resolutsioon: tunnistada Valerii Borokhov’i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 03.07.2014. Avaldamise kuupäev 13.06.2014.
 2. Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 13.06.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/101533. Resolutsioon: algatada Oleksandr Pyanov'i tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 11.07.2014. Avaldamise kuupäev 03.07.2014
 3. Oleksandr Pyanov (sünd. 15.08.1974), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/438-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Pyanov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
 4. Valeriy Voytko (sünd. 16.01.1965), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/439-1. Resolutsioon: tunnistada Valeriy Voytko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
 5. Yevgen Voitko (sünd.14.09.1992), Ukraina kodanik. PPA 15.08.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/440-1. Resolutsioon: tunnistada Yevgen Voitko tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 25.08.2014. Avaldamise kuupäev 18.08.2014.
 6. Valentyn Pashkov (sünd 01.12.1945), Ukraina kodanik. PPA 22.09.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/514-1. Resolutsioon: tunnistada Valentyn Pashkov'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 06.10.2014. Avaldamise kuupäev 29.09.2014
 7. Danylo Yedok (sünd 24.05.1992), Ukraina kodanik. 19.11.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/606-1. Resolutsioon: tunnistada Danylo Yedok'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 5 alusel kehtetuks alates 20.11.2014. Avaldamise kuupäev 20.11.2014
 8. Rosalia Kalvait (sünd. 04.09.1956), määratlemata kodakondsusega. PPA 28.11.2014 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/193806. Resolutsioon: algatada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 9. Edgar Kalwait (sünd. 03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193812. Resolutsioon: algatada Edgar Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 10. Walter Kalwait (sünd. 11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193817. Resolutsioon: algatada Walter Kalwait’i alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 11. Alfonsas Kazlauskas (sünd. 08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193821. Resolutsioon: algatada Alfonsas Kazlauskas’e alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 12. Heimo Uolevi Junttila (sünd. 03.04.1935), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193826. Resolutsioon: algatada Heimo Uolevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 13. Sointu Hillevi Junttila (sünd. 02.09.1934), Soome kodanik. PPA 28.11.2014 alalise elamisõiguse lõpetamise menetluse algatamise kiri nr 15.3-10/193831. Resolutsioon: algatada Sointu Hillevi Junttila alalise elamisõiguse lõpetamise menetlus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 06.01.2015. Avaldamise kuupäev 08.12.2014.
 14. Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 05.12.2014 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/197548-1. Resolutsioon: algatada Oleksandr Makhevsky tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse välismaalaste seaduse § 135 lg 2 p 2 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 16.01.2015. Avaldamise kuupäev 16.12.2014.
 15. Alfonsas Kazlauskas (sünd.08.04.1941), Leedu kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/39-1. Resolutsioon: lõpetada Alfonsas Kazlauskas’e Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
 16. Heimo Uolevi Junttila (sünd.03.04.1935), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/41-1. Resolutsioon: lõpetada Heimo Uolevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
 17. Sointu Hillevi Junttila (sünd.02.09.1934), Soome kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/43-1. Resolutsioon: lõpetada Sointu Hillevi Junttila Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
 18. Walter  Kalwait (sünd.11.07.1956), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/45-1. Resolutsioon: lõpetada Walter Kalvat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
 19. Edgar Kalwait (sünd.03.06.1985), Saksamaa kodanik. PPA 27.01.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/46-1. Resolutsioon: lõpetada Edgar Kalwat’i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
 20. Rosalia Kalvait (sünd.04.09.1956) määratlemata kodakondsusega. Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/47-1. Resolutsioon: tunnistada Rosalia Kalvait’i pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel kehtetuks alates 27.01.2015. Avaldamise kuupäev 03.02.2015.
 21. Oleksandr Makhevsky (sünd. 10.07.1972), Ukraina kodanik. PPA 12.02.2015 tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/95-1. Resolutsioon: tunnistada Oleksandr Makhevsky'i tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 27.02.2015. Avaldamise kuupäev 17.02.2015.
 22. Teijo Tapani Keinänen (sünd.01.03.1960), Soome kodanik. PPA 13.02.2015 Euroopa Liidu kodaniku alalise elamisõiguse lõpetamise otsus nr 15.3-3/100-1. Resolutsioon: lõpetada Teijo Tapani Keinänen'i Euroopa Liidu kodaniku alaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 43 lg 2 p 1 alusel alates 13.02.2015. Avaldamise kuupäev 16.03.2015.
 23. Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 27.04.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-10/1620-1. Resolutsioon: algatada Klara Dižur'i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 2 ja 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 25.05.2015. Avaldamise kuupäev 05.05.2015.
 24. Klara Dižur (sünd. 22.04.1951), määratlemata kodakondsusega. PPA 04.06.2015 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/341. Resolutsioon: tunnistada Klara Dižur’i pikaajalise elaniku elamisluba kehtetuks  välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel alates 04.06.2015. Avaldamise kuupäev 09.06.2015.
 25. Natalia Kerbo (sünd.16.07.1958) Vene Föderatsiooni kodanik. PPA tähtajalisest elamisloast keeldumise otsus 02.02.2016 nr 15.3-3/25-1. Resolutsioon: keelduda Natalia Kerbo'le tähtajalise elamisloa pikendamisest välismaalaste seaduse § 144 punkti 3 ja § 123 punkti 3 alusel. Avaldamise kuupäev 29.02.2016
 26. Maunick Joseph Mayo (sünd. 20.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/60-1. Resolutsioon: tunnistada Maunick Joseph Mayo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
 27. Alex Stephane Balomog B II (sünd. 22.10.1985), Kameruni kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/59-1. Resolutsioon: tunnistada Alex Stephane Balomog B II tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
 28. Moussa Ouedraogo (sünd. 01.01.1993), Burkina Faso kodanik. PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/62-1. Resolutsioon: tunnistada Moussa Ouedraogo tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
 29. Brigitte Sandrine Ndzie (sünd. 25.07.1985), Kameruni kodanik. . PPA tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3/61-1. Resolutsioon: tunnistada Brigitte Sandrine Ndzie tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 135 lõike 2 punkti 2 alusel kehtetuks alates 23.02.2016. Avaldamise kuupäev 24.02.2016.
 30. Alla Votyakova (sünd. 21.03.1954), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus nr 15.3-3.4/4112-1. Resolutsioon: tunnistada Alla Votyakova pikaajalise elaniku elamisluba välismaalaste seaduse VMS § 241 lõike 1 punkti 1 alusel kehtetuks alates 09.06.2017. Avaldamise kuupäev 09.06.2017.
 31. Anatoly Moskalenko (sünd. 01.08.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/259-1. Resolutsioon: algatada Anatoly Moskalenko pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 32. Zinaida Nabokova (sünd. 22.10.1912), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/260-1. Resolutsioon: algatada Zinaida Nabokova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 33. Andrei Antochkine (sünd. 23.10.1927), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/261-1. Resolutsioon: algatada Anrei Antochkine pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 34. Vitaly Reutov (sünd. 27.05.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/262-1. Resolutsioon: algatada Anrei Antochkine pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 35. Albert Vinogradov (sünd. 20.11.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/263-1. Resolutsioon: algatada Albert Vinogradov´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 36. Nikolay Demenschonok (sünd. 19.05.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik.  PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/265-1. Resolutsioon: algatada Nikolay Demenschonok´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 37. Elena Tayts (sünd. 13.07.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/267-1. Resolutsioon: algatada Elena Tayts´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 38. Lev Pedayas (sünd. 17.04.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/268-1. Resolutsioon: algatada Lev Pedajas´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 39. Lidia Novikova (sünd. 10.02.1922), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/269-1.  Resolutsioon: algatada Lidia Novikova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lg 2 p 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 40. Nadezhda Panova (sünd. 13.12.1923), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 05.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/270-1.  Resolutsioon: algatada Nadezhda Panova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 41. Galina Anufrieva (sünd. 25.02.1929), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/273-1. Resolutsioon: algatada Galina Anufrieva pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 42. Zinaida Knyazeva (sünd. 30.01.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/275-1. Resolutsioon: algatada Zinaida Knyazeva pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 43. Maria Mihhailova (sünd. 01.02.1932), määratlemata kodakondsusega. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/277-1. Resolutsioon: algatada Maria Mihhailova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 44. Zinaida Vasilieva (sünd. 02.04.1935), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/279-1. Resolutsioon: algatada Zinaida Vasilieva pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 45. Vera Stefanyuk (sünd. 24.12.1923), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/281-1. Resolutsioon: algatada Vera Stefanyuk´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 46. Rimma Medvedeva (sünd. 17.04.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/282-1.  Resolutsioon: algatada Rimma Medvedeva pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 47. Vassili Mitrofanov (sünd. 14.08.1933), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/283-1. Resolutsioon: algatada Vassili Mitrofanov´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 48. Vasily Kochigin (sünd. 21.10.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/284-1. Resolutsioon: algatada Vasily Kochigin´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks  menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 49. Khilma Arbone (sünd. 25.04.1932), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/285-1. Resolutsioon: algatada Khilma Arbone pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 50. Vera Pessi (sünd. 20.07.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 06.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/286-1. Resolutsioon: algatada Vera Pessi pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 07.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 51. Lidia Kolobkova (sünd. 29.04.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/290-1. Resolutsioon: algatada Lidia Kolobkova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 52. Vladimir Egorov (sünd. 20.06.1931), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/292-1. Resolutsioon: algatada Vladimir Egorov´i pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 53. Lidia Bogomolova (sünd. 15.03.1925), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/293-1. Resolutsioon: algatada Lidia Bogomolova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 54. Praskovja Lavrova (sünd. 03.10.1929), määratlemata kodakondsusega. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/294-1. Resolutsioon: algatada Praskovja Lavrova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel kehtetuks ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 55. Nina Pomaskina (sünd. 05.09.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/295-1. Resolutsioon: algatada Nina Pomaskina pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 56. Tatiana Horjevskaia (sünd. 26.11.1934), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/296-1. Resolutsioon: algatada Tatjana Horjevskaia pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 57. Albina Kuznetsova (sünd. 21.05.1931), määratlemata kodakondsusega. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/297-1. Resolutsioon: algatada Albina Kuznetsova pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018
 58. Anna Zaytseva (sünd. 15.11.1930), Venemaa Föderatsiooni kodanik. PPA 09.04.2018 pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise algatamise kiri nr 15.3-3.4/298-1. Resolutsioon: algatada Anna Zaytseva pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise menetlus välismaalaste seaduse § 241 lõike 2 punkti 4 alusel ning anda aega oma arvamuste ja vastuväidete esitamiseks kuni 09.05.2018. Avaldamise kuupäev: 02.05.2018


Otsuse kättesaamiseks palun pöörduda kliendiinfosse: info@politsei.ee või telefonil +372 6123000