Isikut tõendavad dokumendid
19.01.2022

Eesti kodaniku isikutunnistus ehk ID-kaart on Eestis elaval Eesti kodanikul kohustuslik isikut tõendav dokument. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu piires saavad Eesti kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina.

ID-kaart täiskasvanule.

ID-kaart lapsele.

 

Koos ID-kaardiga saate @eesti.ee e-posti aadressi, millele riik saadab olulist infot. Oma @eesti.ee e-posti aadressi kasutamiseks suunake see riigiportaalis eesti.ee isiklikule e-posti aadressile. Rohkem infot @eesti.ee aadressi kohta leiate riigiportaalist eesti.ee.


Eesti kodaniku pass
on reisidokument, mis antakse Eesti kodanikule riigipiiri ületamiseks.

Eesti pass täiskasvanule.

Eesti pass lapsele.


Välismaalase pass
antakse välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba ning kui on tõendatud, tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada.

Välismaalase pass täiskasvanule.

Välismaalase pass lapsele.Elamisloakaart
on Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel püsivalt elava välismaalase kohustuslik isikut tõendav dokument. Elamisloakaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka enda isiku tuvastamiseks elektroonilises keskkonnas ning digitaalallkirja andmiseks.

Elamisloakaart täiskasvanule.

Elamisloakaart lapsele.Digitaalne isikutunnistus ehk digi-ID on digitaalne dokument, millega saab elektroonilises keskkonnas end tuvastada ja anda digitaalallkirja.

E-residendi digitaalne isikutunnistus ehk e-residendi digi-ID on digitaalne dokument, millega e-resident saab elektroonilises keskkonnas end tuvastada ja anda digitaalset allkirja.

Mobiil-ID on riikliku garantiiga elektrooniline dokument, mis võimaldab elektroonilist isikutuvastamist ja digitaalset allkirjastamist mobiiltelefoni abil.

Meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus antakse välja meremeestele. Need dokumendid vastavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni "Meremeeste riiklike isikut tõendavate dokumentide kohta" nõuetele.

Pagulase reisidokument antakse pagulasele riigipiiri ületamiseks.

Ajutine reisidokument antakse Eestis viibivale välismaalasele ühekordseks Eestist lahkumiseks ja Eestisse tagasipöördumiseks.