Kodakondsust tõendavad dokumendid
25.07.2021

1. Sünnijärgne kodanik

- kui sündinud enne 16.06.1940 a.
väljavõte perekirjast või originaaldokument, millest nähtub Teie kuulumine Eesti kodakondsusesse või
- kui vanemad või vanavanemad olid Eesti kodanikud enne 16.06.1940
originaaldokument, millest nähtub vähemalt ühe Teie vanema kuulumine Eesti kodakondsusesse ning perekonnaseisudokumendid, mis tõendavad Teie põlvnemist Eesti kodakondsuses olevast vanemast

 

2. Kodanik naturalisatsiooni korras

- kodakondsustunnistus

 


3. Juhul kui naisisik omandas Eesti kodakondsuse abiellumisel Eesti kodanikust mehega*

- abielutunnistus, mis tõendab abiellumist enne 26.02.1992. a. ja originaaldokument, mis tõendab mehe kuulumist Eesti kodakondsusesse abiellumise hetkel.

*Enne 26.02.1992 omandas abielu kaudu Eesti kodakondsuse naine, kes abiellus Eesti kodanikust mehega. Kui mees abiellus Eesti kodanikust naisega, siis mees seaduse kohaselt Eesti kodakondsust ei saanud.

 

 

4. Eesti lastekodus enne 01.04.1995 kasvanud isiku puhul

- tõend lastekodus kasvamise kohta.

 


5. Kui taotletakse esmakordset dokumenti välismaalasest alla 18-aastasele lapsendatud lapsele

- Politsei- ja Piirivalveameti otsus lapse Eesti kodakondsuse omandanuks lugemise kohta*


*Laps loetakse Eesti kodakondsuse omandanuks Eesti kodanikust lapsendaja kirjaliku taotluse alusel. Lapse kodakondsuse omandanuks lugemiseks pöördub lapsendaja isiklikult prefektuuri teenindusse. Kirjalik otsus lapse Eesti kodakondsuse omandanuks lugemisest saadetakse lapsendajale posti teel.