Taotlusankeedile lisatavad dokumendid
29.11.2020

Värvifoto mõõtmetega 40x50 mm


Nõuded fotole

 • Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada.
 • Fotol peab isik olema:
  • otsevaates,
  • neutraalse ilme ja suletud suuga,
  • peakatteta,
  • avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi.
 • Foto peab olema värviline, mõõtmetega 40×50 mm.  
 • Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70-80% foto vertikaalsest kõrgusest
 • Prillid on lubatud, kui silmad ei ole varjatud prilliraamidega ning prilliklaaside peegeldusest ei ole fotol "valguslaike".
 • Foto peab olema tehtud taotluse esitamisele eelneva 6 kuu jooksul.
 • Juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole varje.
 • Fotol ei tohi olla sõrmejälgi, kriimustusi ega muid defekte.
 • Foto värvigamma peab olema loomuliku spektriga (ei tohi olla ülevalgustatud ega alavalgustatud).
 • Foto taust peab olema tasapinnaline, ühetooniline, heleda värvusega (soovitatavad on helesinine, beež, helepruun, helehall või valge) ning kontrastne näo ja juuste värviga.  
 • Fotol ei ole lubatud punasilmsus ning keelatud on selle eemaldamine tarkvara abil.

 

Täpsemate fotole esitatavate nõuetega saab tutvuda siin.

Tehtud fotode proportsioone on võimalik kontrollida šablooniga, mille leiate siit. Šablooni printimisel palume mõõtkava mitte muuta.

Kõigis teenindustes on võimalik teha tasuta dokumendifotot.

Fotoboksis tehtud foto on digitaalne ning seda on võimalik kasutada kõikides teenindustes, posti või e-posti teel esitatud taotlustel 30 päeva jooksul.

Fotoboksis on foto tegemine kliendile tasuta.

Väikelapsele dokumenti taotledes saate foto lihtsamalt teha fotograafi juures kui fotoboksis. Vajadusel küsige täiendavat informatsiooni või abi klienditeenindajalt.

 

 

Välisriigis

Taotlusankeedile lisatud välisriigis välja antud dokument peab olema tõlgitud eesti, inglise või vene keelde ning tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Dokument peab olema kinnitatud apostille'ga (tunnistusega) või legaliseeritud v.a juhul kui see on välja antud riigis:

 • kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu: Leedu, Läti, Poola, Ukraina, Venemaa.
 • kes kuuluvad Viini 1976. aasta perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooni: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits ja Türgi.


Täiendavat infot leiate välisministeeriumi kodulehelt.

1. juulil 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, mis lihtsustab oluliselt inimeste asjaajamist mõlemas riigis. Vastavalt lepingule tunnustatakse vastastikku rahvastikuregistri ingliskeelseid väljavõtteid ilma täiendava tunnistuse (apostille) ja tõlketa.

Kokkuleppes on täpsustatud dokumentide loetelu, mis vastastikku apostille'st vabastatakse. Eesti poolt on sellisteks dokumentideks ingliskeelsed rahvastikuregistri väljavõtted (sünni-, surma-, abielu-, nimemuutuse, lahutuse- ning abieluvõimetõend ja väljavõte valikandmetega). Soome poolt on need dokumendid rahvastikuregistri väljavõte (valikandmetega), kiriku tõend ja abieluvõimetõend.

Edaspidi on Eesti kodanikul ja Eestis elaval Soome kodanikul kõige soodsam taotleda kohalikust omavalitsusest Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne vajalike andmetega väljavõte. Rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Konkreetse sündmuse tõendamiseks on soovi korral võimalik võtta maavalitsuses vastava sündmuse ingliskeelne tõend, mille väljastamise eest on ette nähtud riigilõiv vastavalt riigilõivuseadusele (sünni-, surma-, abielu-, ja lahutusetõendi puhul 3,19 eurot, abieluvõimetõendi puhul 1,59 eurot ja nime muutmise otsuse väljavõtte puhul 3,19 eurot).

Nimetatud kokkulepe ei puuduta perekonnaseisudokumente, mis on väljastatud enne 2010. aasta 1. juulit ning eesti- ja soomekeelseid väljavõtteid.

Lepingu teksti leiab Riigi Teatajast.