Merereostustõrjes osalevad PPA struktuurid ja valdkondlik koostöö
07.05.2021

Merereostustõrjes osalevad PPA struktuurid ja nende ülesanded

 • Merevalvekeskus (JRCC Tallinn)
 • PPA piirivalveosakonna mereturvalisuse büroo
 • Lennusalk
 • Laevade talitus
 • Prefektuurid


Siseriiklik koostöö

 • toimub PPA ja Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Siseministeeriumi allasutuste vahel:
 • Päästeamet/päästekeskused (iga-aastased koostöö-õppused /koolitused)
 • Veeteede Amet (iga-aastased koostöö-õppused /-harjutused);
 • Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet;
 • Eesti Keskkonnauuringute Keskus ehk Kesklabor;
 • TÜ Eesti Mereinstituut (kaardirakendusprogramm Oil Risk Web);
 • TTÜ Meresüsteemide Instituut,
 • Mereakadeemia;
 • sadamad, utiliseerimis-, transpordi- ja puhastusfirmad, reostustõrjetehnikat ja –vahendeid tootvate firmade esindused.


Rahvusvaheline koostöö

 • RT alane rahvusvaheline koostöö toimub eeskätt HELCOM riikidega.
 • Subregionaalsed koostööprojektid: Soome Vabariik, Läti Vabariik, Rootsi Kuningriik.
 • Ühisõppused: HELCOM “Balex Delta”, mereõppus “Puhas Meri”, mereõppused (Soome, Vene, Läti).
 • Koolitusprogrammid on toimunud Soome, Rootsi, Taani, USA, Prantsusmaa, Norra ja Saksa koostöös vastavaala spetsialistidega.