Politseile avalduse esitamine
16.04.2021

Kui kellegi elu või tervis on vahetult ohus, siis helista viivitamatult hädaabinumbrile 112. Ära kasuta seda ankeeti raskest ja/või isikuvastasest kuriteost (vägistamine, tapmine, kehaline väärkohtlemine - löömine, peksmine vm) teatamiseks. Raskest kuriteost teada andmiseks pöördu lähimasse politseijaoskonda.

Tähelepanu! Palun kontrolli, et sisestasid enda e-posti aadressi vormile korrektselt. Kui e-posti aadress on ôige, siis peaksid süüteoteate koopia päeva jooksul sisestatud e-posti aadressile saama, mis tähendab, et avaldus on politseini jõudnud. Kui seda ei juhtu, siis palun võta ühendust aadressil ppa@politsei.ee.


Avalduses ei tohi esitada valeandmeid.

Vajadusel tuleb menetleja kutsel tulla politseijaoskonda täiendavate ütluste andmiseks.

 

* - märgitud väljad on kohustuslikud
** - märgitud väljadest üks on kohustuslik (täida isikukood või sünniaeg)
Teataja
Perekonnanimi*
Eesnimi*
Isikukood**
Sünniaeg**
Amet
Kodakondsus
Elukoha aadress (tänav, maja nr, korter, linn)
Sihtnumber
Maakond
Sobiv viis kontakteerumiseks
Sobiv aeg kontakteerumiseks
E-post (palun kontrollige, kas sisestasite õige aadressi, muidu on Teile vastamine raskendatud)*
Telefon*

Kannatanu on juriidiline isik
Sündmuse toimumise aeg
Sündmuse toimumise koht
Prefektuur
Riik
Aadress
Toimumise koht (nt park, kauplus, internet vms)
Toimunu kirjeldus*
Tekitatud varaline kahju
 
Ära võetud/viidud/saamata jäänud vara

Süüteo toime pannud isiku(te) andmed

Tunnistaja(te) andmedTäiendavad andmed
Olen nõus kokkuleppemenetlusega
Kokkuleppemenetlus on menetluse liik, mille käigus nõustuvad süüdistatav ja tema kaitsja süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooni, kuriteoga tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõuavad kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras
Olen nõus, et menetlusega seotud dokumendid edastatakse minu poolt antud e-posti aadressile
Soovin teavet E-Toimiku kaudu https://www.e-toimik.ee/


Kõik esitatud andmed on õiged. Olen teadlik, et valeandmete esitamine on karistatav