Oluline info elamisloa pikendajale
19.10.2019

Posti teel

Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad originaaldokumentidest aadressile:

ELAMISLOA PIKENDAMISE TAOTLUS
Politsei- ja Piirvalveamet
Pärnu mnt 139
15060, Tallinn

Taotlusankeedile lisatavate dokumentide nõudeid saate täpsemalt lugeda siit. Koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga koopia igal andmetega leheküljel.

 

Taotlusankeedi juhis

  • Taotlus tuleb täita loetavas kirjas eesti-, vene- või inglise keeles.
  • Täita tuleb kõik taotlejale täitmiseks ettenähtud ankeediväljad.
  • Taotlusankeet tuleb täita tumedas kirjas, et oleks tagatud andmete säilimine ankeedil.
  • Isikunimed peavad taotluses olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.
  • Ankeedi ülaservas asuvasse kasti tuleb tumeda tindipliiatsiga (läbimõõt soovitavalt 0,85 mm) kirjutada oma allkiri. Allkiri peab olema kirjutatud ühtlaselt tugeva joonega ning see ei tohi ületada allkirjavälja piire.
  • Allkirjaväljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja. 7-14 aastane laps võib kirjutada taotlusele allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik. Alla 7-aastase taotleja või eestkostetava puhul jäetakse allkirjaväli tühjaks.