Kasulikud kontaktid
25.06.2019

Varjupaigataotlejate Majutuskeskus Vaos
Pargi 5, Vao, 46230 Lääne-Virumaa
Tel: (+372) 3245440 ja (372) 53019763;
E-post: vk@hoolekandeteenused.ee
http://www.hoolekandeteenused.ee/

Tallinna Halduskohus (kaebused)
Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn
Tel: (+372) 628 2728
Faks: (+372) 6 282 737
E-post: talhk.info@just.ee
http://www.kohus.ee/3479

Riiklik Õigusabi (tasuta õigusabi)
http://www.just.ee/106

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR)
Ynglingagatan 14, 6. korrus
113 47 Stockholm, Rootsi
Tel: +46 (0)8 457 4870
Faks: +46 (0)8 457 48 97
E-post: swest@unhcr.org
www.unhcr.org

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA)
Liimi 1, 10621 Tallinn
Tel: (+372) 659 9021
Faks: (+372) 659 9022
e-post: info@meis.ee
http://www.meis.ee

Johannes Mihkelsoni Keskus (tugiteenused)
Riia 13-23, 51010 Tartu
Telefon: (+372) 7 441 702
E-post: jmk@jmk.ee
http://www.jmk.ee/