Lubadega seotud ametnike kontaktid
17.12.2018

Lubadeametniku poole tuleb pöörduda järgmistes küsimustes:

  • relva sisse- ja väljaveo loa taotlemiseks,
  • relva- või turvaseaduse alusel tegevusloa taotlemisega seotud küsimustega.

 

 

Põhja prefektuur

Teenus Aadress Vastuvõtuajad
E-post Telefon

Tallinn, Pärnu mnt 139
Teisipäev ja neljapäev
10.00-12.00
14.00-16.30
pohja.lut@list.politsei.ee 6124346
6124427
6124391
6124435
Relva sisse -ja väljaveo load Tallinn, Pärnu mnt 139

pohja.lut@list.politsei.ee 6124427
Teenus Aadress Lubadeametnik E-post Telefon
Juriidiliste isikute relva registreerimine ja võõrandamine

Tegevusload relvaseaduse alusel
Tallinn, Pärnu mnt 139
Riita Proosa
Annika Lepamaa
pohja.lut@list.politsei.ee
6124427
6124455
Tegevusload turvaseaduse alusel Tallinn, Pärnu mnt 139 Bronek Alpius
pohja.lut@list.politsei.ee
6124731

 

Lõuna prefektuur

Teenus Aadress Lubadeametnik E-post Telefon
Tegevusload (relva- ja turvaseaduse alusel)
Tartu, Riia 132 Liivika Suiste
liivika.suiste@politsei.ee 730 8835
58667739
Relva sisse -ja väljaveo load Tartu, Riia 132
Deili Aavik
deili.aavik@politsei.ee 730 8837
58866849

 

Ida prefektuur

Teenus Aadress Lubadeametnik E-post Telefon

Tegevusload (relva- ja turvaseaduse alusel), relva sisse -ja väljaveo load

Jõhvi, Rahu 38
Gerli Lehtlaan
gerli.lehtlaan@politsei.ee
3372323
Narva, Vahtra 3 Nadežda Palmits nadezda.palmits@politsei.ee 3576038
Rakvere, Kreutzwaldi 5a 

Merike Leppik
merike.leppik@politsei.ee 3222627

 

Lääne prefektuur

Teenus Aadress Lubadeametnik E-post Telefon
Relva sisse -ja väljaveo load Haapsalu, Lossiplats 4
Olga Sarapuu
olga.sarapuu@politsei.ee 473 2876
Kuressaare, Transvaali 58
Liane Otsing liane.otsing@politsei.ee 454 9734
Paide, Tallinna 12
Anne Aas anne.aas@politsei.ee 384 9963
Tegevusload (relva- ja turvaseaduse alusel), relva sisse -ja väljaveo load Pärnu, Aida 5 
Külli Veber kylli.veber@politsei.ee 449 0972
53039812