Paralleelrelvaloa taotlemine
17.12.2018

Tingimused

Füüsilisele isikule kuuluva relva kohta võidakse väljastada mitu relvaluba. Relvaluba, mis on väljastatud füüsilisele isikule, kes ei ole relva omanik, nimetatakse paralleelrelvaloaks. Paralleelrelvaluba antakse ühele või kahele füüsilisele isikule juhul, kui relvaomanik on andnud kirjaliku nõusoleku temale kuuluva relva kasutamiseks konkreetselt näidatud isiku või isikute poolt.

Paralleelrelvaloa saamiseks või vahetamiseks taotlejal pöörduda teenindusse.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • avaldus (täidetakse teeninduses), kuhu märgitakse konkreetse relva ja selle omaniku andmed.
  • pass või ID-kaart
  • elamisluba (välismaalane)
  • perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
  • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument
  • jahitunnistus (kui relva soovitakse jahipidamiseks)
  • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (juhul kui relva soovitakse spordialaga tegelemiseks)