Relva-ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine
17.12.2018

Relva- ja padrunikollektsioon (edaspidi kollektsioon) on ajaloo- või kultuuriväärtusega relvade ja padrunite korrastatud kogum, mida kasutatakse või mida on võimalik kasutada väljapanekuks või uurimistööks.

Kollektsiooni võib asutada ja pidada vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba, või Eestis registreeritud juriidiline isik Politsei- ja Piirivalveameti poolt antud relva- ja padrunikollektsioneerimisloa (edaspidi kollektsioneerimisluba) alusel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisel isikul:

 • avaldus (kirjutatakse koha peal), kus näidatakse kollektsioneerimise eesmärk, - kollektsioneeritavate relvade ja padrunite liik ning nende hoiutingimused;
 • pass või ID-kaart;
 • tervisetõend;
 • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm.Juriidilise isiku esindajal:

 • avaldus (kirjutatakse koha peal), kus näidatakse kollektsioneerimise eesmärk,
 • kollektsioneeritavate relvade ja padrunite liik ning nende hoiutingimused;
 • ärakiri juriidilise isiku otsusest juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja määramise kohta;
 • õiend, milles on vastutava isiku ja tema asendaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht,  ametikoht ja telefoninumber, andmed eksami sooritamise kohta;
 • juriidilise isiku põhikiri (-määrus).Riigilõiv:

 • Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa väljastamise eest - 30 EUR
 • Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa pikendamise ning kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmise eest - 15 EUR


Kollektsiooni asutada ja pidada sooviv füüsiline või juriidiline isik esitab vastava avalduse teeninduses.