Relvakandmisloa taotlemine
17.12.2018

Relvakandmisluba saab taotleda juriidilisest isikust relvaomanik teeninduses.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • avaldus (kirjutatakse koha peal), millele lisatakse relva kandma hakkavate töötajate või sportlaste:
  • nimekiri, milles on isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, isikukood ja elukoht ning selle relva liik ja mark, mille kandmiseks luba taotletakse;
  • tervisetõendid;
  • fotod (mõõtmetega 3×4 cm, vastavalt lubade arvule, igal esmataotlejal 1 lisaks)
  • pass või ID-kaart;
  • elamisluba (välismaalane).
 • Relva kandma hakkavate töötajal või sportlasel tuleb sooritada relvaeksam


Enne loa taotlemist tuleb tasuda riigilõiv. Eksami riigilõivu tasumisest teavitab taotlejat lubadeametnik eksami aja ja koha kokkuleppimisel.