Relvaloa aegumise teavituse tellimine
01.12.2021

Teil on võimalik tellida teavitus relvaloa aegumise kohta:

  • Minge riigiportaalis eesti.ee teavituste tellimise lehele (Teavituste tellimine, pildil sammud 1-3).
  • Teavituste tellimise lehel tehke linnuke "Relvaregistri teavitus" järel ning teavituste nimekirja all servas saate teha valiku teavituse viisi osas (emaili või SMS-iga). Seejärel salvestage oma valikud. (Pildil sammud 4-6)
  • Lisaks peate oma e-posti suunama igapäevaselt kasutatavale aadressile. Täpsema juhise @eesti.ee suunamise kohta leiate siit.
  • SMSi saamiseks peab portaalis olema kirjas Teie mobiiltelefoni number (SMS teavituste seaded).


NB: Teavituse mitte kohale jõudmine ei vabasta isikut loa vahetamise kohustusest ega vahetamata jätmisega kaasnevast vastutusest.