Riigilõivud
21.07.2019

Riigilõivu määrad:


Tasumine pangaülekandega

 

NB! Taotledes ID-kaarti e-teenusena, tasu riigilõiv läbi taotluskeskkonna.Saaja nimi: Rahandusministeerium

Saaja konto:

Pank Arvelduskonto number BIC
ehk SWIFT kood
Panga aadress
SEB Pank

 EE891010220034796011

EEUHEE2X Tornimäe 2, Tallinn, Harju maakond, 15010
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X
Liivalaia 8, Tallinn, Harju maakond, 15040
Luminor Bank
EE701700017001577198
NDEAEE2X Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145

Viitenumbrid:

 • 2900082443 - isikut tõendavad dokumendid, Eesti kodakondsus, elamisload, elamisõigused, lühiajaline töötamine ning viibimisaja pikendamine
 • 2900082469 - viisataotluse läbivaatamine, tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamine ning viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise käigus tehtud otsuse peale esitatud avalduse esmakordne läbivaatamine
 • 2900082456 - relvaseaduse alusel teostatavad toimingud
 • 2900082472 - riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine
 • 2900082498 - rahapesu andmebüroo poolt tegevuslubade väljastamine


Selgitus:
märkida tuleb toimingu nimetus, mille eest maksti ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti.


NB! Selgituse tekst peab olema kirjutatud ladina tähtedega. Tasudes riigilõivu pangaülekandega, tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada riigilõivu tasumist tõendav dokument (sobib ka Internetipanga väljatrükk) või kirjalikud andmed riigilõivu tasumise kohta.

Andmed riigilõivu tasumise kohta on:

 • isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
 • isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti; 
 • toimingu nimetus või viide RLS riigilõivumäära kehtestavale sättele, mille eest riigilõiv tasuti; 
 • viitenumber; 
 • kuupäev, millal riigilõiv tasuti; 
 • krediidiasutuse nimi ja konto, millelt riigilõiv tasuti; 
 • krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu riigilõiv tasuti; 
 • tasutud summa.


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangas
Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, on lisaks vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi. Laekumine võib aega võtta kuni 2 nädalat. Lähemat infot rahvusvaheliste ülekannete kohta saab lugeda Swedbank, SEB või Luminor panga kodulehekülgedelt.

NB! Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast tuleb märkida lisainfo lahtrisse kindlasti viitenumber ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti!


Tasumine välisesinduses
Eesti välisesinduses tehtava või tema kaudu vahendatava toimingu eest tasutakse riigilõiv välisesinduse asukohariigis või Eestis käibel olevas rahas. Riigilõivu määr arvutatakse välisvaluutasse taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel. Kui elamis- ja tööloa taotlemise riigilõiv on tasutud enne välisesindusse pöördumist, siis tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Tasumine teenindustes
Teeninduses on riigilõivu võimalik tasuda sularahas, kaardimaksena või teeninduse kliendiarvutit kasutades internetipanga kaudu ülekandena.

Kaardimakseks aktsepteeritakse kõiki enamlevinud deebet- ja krediitkaarte. Ei aktsepteerita American Expressi maksekaarte. Kaardimaksena ei saa teeninduses tasuda pikaajalise viisa taotluse läbivaatamise, tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise, viibimisaja pikendamise ja relvalubade riigilõivusid.

E-residendi taotluskeskkonnas e-residendi digi-ID taotlemisel tuleb riigilõiv tasuda krediitkaardiga.