Riigilõiv elamisloa ja elamisõiguse taotluse läbi vaatamiseks
18.06.2019


Eestis Välisesinduses Riigilõivu tasumine
Tähtajaline elamisluba  
64 € 80 € Pangaülekandega:
Saaja: Rahandusministeerium

Saaja kontod:

SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
LUMINOR BANK EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute
(nt: pass - Meeri Meri, 40302010000)
Tähtajalise elamisloa pikendamine
64 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba alla 1-aastasele välismaalasele
24 € 25 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine:
  • alla 15-aastasele välismaalasele;
  • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule.      
24 €
Ei saa välisesinduses taotleda
Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks       
31 € 50€
Tähtajalise elamisloa pikendamine Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde 31 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba töötamiseks        96 € 120 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine töötamiseks 96 € Ei saa välisesinduses taotleda
Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks 160 € 180 €
Tähtajalise elamisloa pikendamine ettevõtluseks 160 € Ei saa välisesinduses taotleda
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine 64 € Ei saa välisesinduses taotleda
Pikaajalise elaniku elamisluba ja elamisloa taastamine:
  • alla 15 aastasele;
  • üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule.      
24 €
Ei saa välisesinduses taotleda
EL kodaniku perekonnaliikme tähtajaline elamisõigus 31 € 50 €
EL kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse pikendamine 31 € Ei saa välisesinduses taotleda
EL kodaniku perekonnaliikme alaline elamisõigus        31 € Ei saa välisesinduses taotleda
EL kodaniku alaline elamisõigus        25 € Ei saa välisesinduses taotleda