Isikut tõendavad dokumendid
18.07.2019

Eestis Välisesinduses Riigilõivu tasumine
ID-kaardi ja passi koostaotlemisel
Pangaülekandega:
Saaja: Rahandusministeerium

Saaja kontod:

SWEDBANK EE932200221023778606
SEB PANK EE891010220034796011
LUMINOR BANK EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082443

Makse selgitusse märkige toimingu nimetus, isiku nimi ja isikukood (kui on olemas), kelle eest riigilõivu tasute
(nt: pass - Meeri Meri, 40302010000)
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
25 € 25 €
Alates 15-ndast eluaastast 50 € 80 €
Elamisloakaardi ja passi koostaotlemisel
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud;
 • Rahvusvahelise kaitse saajad
25 € Ei saa välisesinduses taotleda
Alates 15-ndast eluaastast 65 € Ei saa välisesinduses taotleda
ID-kaardi taotlemisel
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
7 €  10 €
Alates 15-ndast eluaastast
25 € 50 €
ID-kaart kiirkorras* 45 €
Ei saa välisesinduses taotleda
Elamisloakaardi taotlemisel
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud;
 • Rahvusvahelise kaitse saaja
7 10 €
Alates 15-ndast eluaastast 35 € 60 €
Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisloakaart
 25 € 50 €
Elamisloakaart kiirkorras* 64 € Ei saa välisesinduses taotleda
Eesti kodaniku passi taotlemisel
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
20 € 20 €
Alates 15-ndast eluaastast
40 60 €
Sõrmejälgedeta pass kehtivusega 1 aasta 29 € Ei saa välisesinduses taotleda
Pass kiirkorras* 58 Ei saa välisesinduses taotleda
Välismaalase passi taotlemisel
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
20 € Ei saa välisesinduses taotleda
Alates 15-ndast eluaastast 40 € Ei saa välisesinduses taotleda
Pass kiirkorras* 58 € Ei saa välisesinduses taotleda
Ajutise reisidokumendi taotlemine
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
20 € Ei saa välisesinduses taotleda
Alates 15-ndast eluaastast 40 € Ei saa välisesinduses taotleda
Pagulase reisidokumendi taotlemisel
Pagulase reisidokumendi taotlemine 20 € 
Ei saa välisesinduses taotleda  
Pagulase reisidokument kiirkorras*  
58 €
Ei saa välisesinduses taotleda
Pagulase reisidokumendi ja elamisloakaardi koostaotlemine
25€ Ei saa välisesinduses taotleda
Meremehe teenistusraamatu, meresõidutunnistuse taotlemisel
Alates 15-ndast eluaastast 40 € Ei saa välisesinduses taotleda
Meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus kiirkorras* 58 € Ei saa välisesinduses taotleda
Digi-ID taotlemisel 25 € 50 €
E-residendi digi-ID taotlemisel        100 €

100 €

*kiirkorras dokument väljastatakse ainult Tallinna teenindustes