Rahapesu andmebüroo väljastatavad tegevusload
18.06.2019

Alates 1. juulist 2014 peab ettevõtjal olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

  • finantseerimisasutusena tegutsemine;
  • usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine;
  • valuutavahetusteenuse osutamine;
  • alternatiivsete maksevahendite teenuse osutamine;
  • pandimajateenuse osutamine;
  • väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük.

 
Loakohustust ei ole finantseerimisasutusel, kelle üle teostab järelevalvet vastavalt Finantsinspektsiooni seaduse §-le 2 Finantsinspektsioon.
 
Tegevuslubade väljastamist reguleerib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 6. peatükk.
 
Tegevusloa taotluse läbivaatamise riigilõiv on 345 eurot ning see tuleb tasuda rahandusministeeriumi pangakontole. Riigilõivu maksmiseks vajaliku info leiab siit.