Riigilõivu tagastamine
18.07.2019

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda.

Selleks tuleb esitada riigilõivu tagastamise taotlus.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 

Taotluse saab esitada:


Posti teel taotlus esitamine
Saatke taotlus Politsei- ja Piirivalveametile aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

E-postiga taotluse esitamine
Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Riigilõivu tagastamise taotlus“.

Politsei- ja Piirivalveamet teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastamisele kuuluva riigilõivu tagastab 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates

Tagastamise õigus aegub 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Riigilõivu tagastamist reguleerib Riigilõivuseadus.