Riigilõivu tasumisest vabastamine
18.07.2019

Juhul, kui ei ole võimalik riigilõivu tasuda, on Politsei- ja Piirivalveametil õigus, isiku majanduslikust olukorrast lähtuvalt, riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse organi põhjendatud taotlusel, vähendada riigilõivu määra või vabastada selle tasumisest.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid


Taotluse saab esitada:


Posti teel taotlus esitamine
Saatke taotlus Politsei- ja Piirivalveametile aadressil Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn.

E-posti teel taotluse esitamine
Allkirjastage kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid digitaalselt ühes konteineris. Saatke allkirjastatud konteiner aadressile ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märkige: „Riigilõivu tasumisest vabastamise või riigilõivumäära vähendamise taotlus“.

Taotlusele tehakse otsus 30 kalendripäeva jooksul.

Riigilõivu tasumisest vabastamist ja riigilõivumäära vähendamist reguleerib Riigilõivuseadus.