Uudised
19.07.2018

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


19.07.2018   Liiklusinfo 18.07.2018

18.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 26 varavastasst kuritegud, sh 18 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus üks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 19, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 257. Registreeriti 15 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 14 isikut), salakaubavedamise juhtumeid registreeriti kaks. Esitati neli varjupaigataotlust.

18.07.2018   Liiklusinfo 17.07.2018

17.07.2018   Liiklusinfo 16.07.2018

17.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 32 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 24 teadet vargustest. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 24 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 259 väärtegu. Piiril väljastati 5 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja 1 isik ning lisaks tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

16.07.2018   Liiklusinfo 15.07.2018

16.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 151 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli teade tapmisest, mõrvakatsest ja raske tervisekahjustuse tekitamisest, lisaks 4 teadet avaliku korra raskest rikkumisest, 51 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 1 teade röövist ning 31 teadet vargustest. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 sai vigastada 23 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 458 väärtegu. Piiril väljastati 30 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja 3 isikut ning avastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Lisaks avastati 1 ebaseaduslik piiriületuse juhtum, milles peeti kinni 3 isikut ning veel tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

15.07.2018   Liiklusinfo 14.07.2018

14.07.2018   Liiklusinfo 13.07.2018

13.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 26 teadet vargustest. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 226 väärtegu. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu ja tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

13.07.2018   Liiklusinfo 12.07.2018

12.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 24 teadet vargustest. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Üks avarii juhtus joobes juhi süül. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 240 väärtegu. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 isikut.

12.07.2018   Liiklusinfo 11.07.2018

11.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 29 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 22 teadet vargustest ning 1 teade sõidukivargusest. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 275 väärtegu ning piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu.

11.07.2018   Liiklusinfo 10.07.2018

10.07.2018   Politseis registreeritud sündmused

10.07.2018   Liiklusinfo 09.07.2018

09.07.2018   Liiklusinfo 08.07.2018

09.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 152 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli teade mõrvast ja mõrvakatsest, 2 avalikku korra rasket rikkumist, 50 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 1 rööv ning 38 teadet vargustest. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 12 inimest. Kannatanutega avariidest 3 juhtusid joobes juhi süül. Tabati 58 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 569 väärtegu. Piiril väljastati 20 sisenemiskeeldu ja riigist saadeti välja 1 inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi tuvastati 3 juhul, riigipiiri ebaseaduslikke ületusi 5 juhul ning piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumisi 4 juhul.

08.07.2018   Liiklusinfo 07.07.2018

07.07.2018   Liiklusinfo 06.07.2018

06.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (üks eluruumidest). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 292 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja neli inimest.

06.07.2018   Liiklusinfo 05.07.2018

05.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust ning 3 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 269. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 inimest.

05.07.2018   Liiklusinfo 04.07.2018

04.07.2018   Liiklusinfo 03.07.2018

04.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 44 vargust. Registreeriti kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 220 väärtegu. Piiril väljastati 15 sisenemiskeeldu.

03.07.2018   Liiklusinfo 02.07.2018

03.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üks avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üks inimene. Tabati 14 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 309 väärtegu. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks inimene.

02.07.2018   Liiklusinfo 01.07.2018

02.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 156 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 62 varavastast kuritegu, sealhulgas 47 vargust. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 68 alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 522 väärtegu. Piirilt väljastati 25 sisenemiskeeldu.

01.07.2018   Liiklusinfo 30.06.2018

30.06.2018   Liiklusinfo 29.06.2018

29.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kümme alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 275 väärtegu. Piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

29.06.2018   Liiklusinfo 28.06.2018

28.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja vigastada sai üheksa inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 170 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.

28.06.2018   Liiklusinfo 26.06.2018

27.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (üks eluruumist ja kaks sõidukitest). Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 197 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

27.06.2018   Liiklusinfo 26.06.2018

26.06.2018   Liiklusinfo 25.06.2018

26.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada 11 inimest. Tabati 56 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 217 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

25.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 168 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 43 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 160 alkoholijoobes ja seitse narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 516 väärtegu. Piirilt väljastati 31 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, viis piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja kaks inimest.

25.06.2018   Liiklusinfo 24.06.2018

24.06.2018   Liiklusinfo 23.06.2018

23.06.2018   Liiklusinfo 22.06.2018

22.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada viis inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 208 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

22.06.2018   Liiklusinfo 21.06.2018

21.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (neli eluruumidest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kuus alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 309 väärtegu. Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

21.06.2018   Liiklusinfo 20.06.2018

20.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 14 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 237 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja üks isik. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

20.06.2018   Liiklusinfo 19.06.2018

19.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 163 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti üks salakaubavedamise juhtum.

19.06.2018   Liiklusinfo 18.06.2018

18.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 160 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kuus avaliku korra rasket rikkumist ja 58 varavastast kuritegu, sealhulgas 45 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 20 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 23 inimest. Tabati 75 alkoholijoobes ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 441 väärtegu.Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja üks isik. Möödunud nädala jooksul registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu.

13.06.2018   Полиция: не теряйте бдительности, чтобы не стать жертвой карманников
Большинство карманных краж происходит в общественном транспорте и кафе, ресторанах и барах. Чтобы не стать жертвой карманного вора, не стоит оставлять свои вещи без присмотра, советует Департамент полиции и погранохраны.

30.06.2017   Eesistumisperioodil piiratakse õhusõidukite liikumist Kultuurikatla ümbruses
1. juulist kuni aasta lõpuni piiratakse Kultuurikatla läheduses õhusõidukite ja droonide lendamist.