Uudised
25.09.2018

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


17.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 168 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 77 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 689 väärtegu. Piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu, registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

16.09.2018   Liiklusinfo 15.09.2018

15.09.2018   Liiklusinfo 14.09.2018

14.09.2018   Liiklusinfo 13.09.2018

14.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 184 väärtegu. Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu, registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

13.09.2018   Liiklusinfo 12.09.2018

13.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 180 väärtegu. Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kolm isikut ja registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

12.09.2018   Liiklusinfo 11.09.2018

12.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 37 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 31 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 134 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

11.09.2018   Liiklusinfo 10.09.2018

11.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist ja 33 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 227 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

10.09.2018   Liiklusinfo 09.09.2018

10.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 141 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üheksa avaliku korra rasket rikkumist ja 31 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 27 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 18 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 21 inimest. Tabati 41 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 488 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu, registreeriti neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ning üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

09.09.2018   Liiklusinfo 08.09.2018

08.09.2018   Liiklusinfo 07.09.2018

07.09.2018   Liiklusinfo 06.09.2018

07.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kuus inimest. Tabati üks narkojoobes ja 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 268 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks inimene. Möödunud ööpäeval registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

06.09.2018   Liiklusinfo 05.09.2018

06.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 161 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 118 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 196 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks inimene. Möödunud ööpäeval registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

05.09.2018   Liiklusinfo 04.09.2018

05.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 256 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Möödunud ööpäeval registreeriti piiril üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

04.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üks narkojoobes ja neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 287 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

04.09.2018   Liiklusinfo 03.09.2018

03.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 166 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, viis avaliku korra rasket rikkumist, 77 varavastast kuritegu, sealhulgas 61 vargust. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Tabati 49 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 664 väärtegu. Piiril väljastati möödunud nädalavahetuse vältel 12 sisenemiskeeldu, registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja ja kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

03.09.2018   Liiklusinfo 02.09.2018

02.09.2018   Liiklusinfo 01.09.2018

01.09.2018   Liiklusinfo 31.08.2018

31.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 304 väärtegu.

31.08.2018   Liiklusinfo 30.08.2018

30.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 221 väärtegu.Piiril registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumine ning Eestist saadeti välja üks inimene.

30.08.2018   Liiklusinfo 29.08.2018

29.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 285 väärtegu.Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja üks inimene.

29.08.2018   Liiklusinfo 28.08.2018

28.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 276 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja kolm inimest.

28.08.2018   Liiklusinfo 27.08.2018

27.08.2018   Liiklusinfo 26.08.2018

27.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 179 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kolm avaliku korra raske rikkumist, 73 varavastast kuritegu, sealhulgas 53 vargust (kolm eluruumidest) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Joobes juhtide süül toimus nädalavahetusel kolm inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati kolm narkojoobes ja 62 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 476 väärtegu. Piiril väljastati 15 sisenemiskeeldu, registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine, piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine ning neli Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Eestist saadeti välja viis inimest.

26.08.2018   Liiklusinfo 26.08.2018

25.08.2018   Liiklusinfo 24.08.2018

24.08.2018   Liiklusinfo 23.08.2018

24.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 262 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja oli üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Eestist saadeti välja üks inimene.

23.08.2018   Liiklusinfo 22.08.2018

23.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks röövimine, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 342 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu.

22.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 25 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 359 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

13.06.2018   Полиция: не теряйте бдительности, чтобы не стать жертвой карманников
Большинство карманных краж происходит в общественном транспорте и кафе, ресторанах и барах. Чтобы не стать жертвой карманного вора, не стоит оставлять свои вещи без присмотра, советует Департамент полиции и погранохраны.