Uudised
21.05.2018

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


17.05.2018   Liiklusinfo 16.05.2018

16.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 256 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kolm isikut. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

16.05.2018   Liiklusinfo 15.05.2018

15.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 22 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

15.05.2018   Liiklusinfo 14.05.2018

14.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 23inimest. Tabati 96 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 445 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti kaks piirirežiimi rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust.

14.05.2018   Liiklusinfo 13.05.2018

13.05.2018   Liiklusinfo 12.05.2018

12.05.2018   Liiklusinfo 11.05.2018

11.05.2018   Liiklusinfo 10.05.2018

10.05.2018   Liiklusinfo 09.05.2018

09.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 196 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu.

09.05.2018   Liiklusinfo 08.05.2018

08.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 53 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 28 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 307 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

08.05.2018   Liiklusinfo 07.05.2018

07.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 12 inimest. Joobes juhtide süül toimus kaks liiklusõnnetust. Kokku tabati nädalavahetusel 103 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 357 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest.

07.05.2018   Liiklusinfo 06.05.2018

06.05.2018   Liiklusinfo 05.05.2018

05.05.2018   Liiklusinfo 04.05.2018

04.05.2018   Liiklusinfo 03.05.2018

04.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest.

03.05.2018   Liiklusinfo 02.05.2018

03.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 278 väärtegu. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

02.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäevadel (30.04-01.05) registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks röövimine ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 37 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Registreeriti 14 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

02.05.2018   Liiklusinfo 01.05.2018

01.05.2018   Liiklusinfo 30.04.2018

30.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, kolm avaliku korra rasket rikkumist ja 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Tabati 50 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 418 väärtegu. Registreeriti 26 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks riigipiiri ebaseaduslikku ületamine ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

30.04.2018   Liiklusinfo 29.04.2018

29.04.2018   Liiklusinfo 28.04.2018

28.04.2018   Liiklusinfo 27.04.2018

27.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 66 varavastast kuritegu, sealhulgas 48 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 229 väärtegu. Ristreeriti üks dokumendikohustuse rikkumine.

27.04.2018   Liiklusinfo 26.04.2018

26.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist ja 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 183 väärtegu. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

26.04.2018   Liiklusinfo 25.04.2018

25.04.2018   Liiklusinfo 24.04.2018

25.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (sõidukitest üks). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 169 väärtegu. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

24.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 196 väärtegu. Registreeriti kümme piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

24.04.2018   Liiklusinfo 23.04.2018

23.04.2018   Liiklusinfo 22.04.2018

23.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 186 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kuus avaliku korra rasket rikkumist ja 72 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 15 inimest. Joobes juhtide süül toimus üks liiklusõnnetus. Tabati 55 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 350 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti seitse piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ning neli salakaubavedamise juhtumit. Eestist saadeti välja kuus isikut.

22.04.2018   Liiklusinfo 21.04.2018

21.04.2018   Liiklusinfo 20.04.2018

20.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust ning üks sõiduki omavoliline kasutamine või vargus. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 222 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning üks isik saadeti riigist välja.

20.04.2018   Liiklusinfo 19.04.2018

19.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust ning üks sõiduki omavoliline kasutamine või vargus. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 247 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

19.04.2018   Liiklusinfo 18.04.2018

18.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõiduki omavoliline kasutamine või vargus. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 191 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene.

30.06.2017   Eesistumisperioodil piiratakse õhusõidukite liikumist Kultuurikatla ümbruses
1. juulist kuni aasta lõpuni piiratakse Kultuurikatla läheduses õhusõidukite ja droonide lendamist.

05.06.2017   PPA harjutab piirikontrolli ajutist taaskehtestamist Eesti-Läti piiril
5.-6. juunil harjutab PPA Eesti-Läti sisepiiril piirkontrolli ajutist taaskehtestamist, et testida oma võimekust ja partneritega koos töötamist.

22.05.2017   Politsei kohtub Tallinna kesklinnas kolme päeva jooksul korteriühistute ja ettevõtete esindajatega
Alates tänasest alustab politsei Tallinna kesklinna piirkonnas tegevust kohtumaks korteriühistute ja ettevõtete esindajatega, et selgitada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud piiranguid ja laiemalt politsei tegevusi piirkonnas eesistumisperioodil.