Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks
01.06.2018


Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks.

Soovitused sisaldavad RahaPTS sätete selgitusi ja tõlgendusi ning praktilisi näpunäiteid, mida kohustatud isik saab kasutada oma riskihinnangu koostamisel. Soovitused on leiatavad siit.

 
Tagasi