Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
19.06.2018


Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks.

Soovitused sisaldavad RahaPTS sätete selgitusi ja tõlgendusi ning praktilisi näpunäiteid, mida kohustatud isik saab kasutada oma protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamisel. Soovitused on leiatavad siit.

 
Tagasi