Riigid, kus kehtivad Euroopa Liiduga samaväärsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded
20.06.2018


Rahapesu andmebüroo poole on pöördutud korduvalt küsimusega seoses nende riikide nimekirjaga, kus kehtivad Euroopa Liiduga samaväärsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded.Kuni EL neljanda rahapesu tõkestamise direktiivi jõustumiseni kehtis „Liikmesriikide vaheline kokkulepe võrdväärsete kolmandate riikide kohta vastavalt rahapesu tõkestamise direktiivile (kolmas direktiiv)“, kus oli ära toodud nimekiri võrdväärsetest kolmandatest riikidest.

Neljanda direktiivi baaspõhimõtteks on aga riskipõhine lähenemine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamisel. Selle põhimõtte järgi ei koostata enam liikmesriikide ühist nn. „valget nimekirja“ vaid iga kohustatud isik, ka krediidi- ja finantseerimisasutused, hindavad ise oma klientide riske, kaasa arvatud riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seotud riske, ning vastavalt sellele määravad iga kliendi riskiastme. Riikide või geograafiliste piirkondade või jurisdiktsioonidega seotud riskide defineerimisest saab põhjalikumalt lugeda rahapesu andmebüroo soovitustest kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks (lk 7-8), mis on kättesaadav siit.

 
Tagasi