Muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes
04.03.2019
Nõukogu otsustas 4. märtsil teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes, võttes arvesse sealse olukorra tõsidust. Nõukogu otsustas hiljutise ministrite ametisse nimetamise ja kuberneri vahetuse järgselt lisada sanktsiooninimekirja seitse isikut ning ajakohastada teavet kaheksa isiku kohta. Isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2019/351, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/350, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 4. märtsil.

 

 
Tagasi