Muudatused teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas
05.03.2019
Nõukogu otsustas 4. märtsil teha muudatused teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Ukrainas. Nõukogu otsustas pikendada piiravate meetmete kehtivust kuni 6. märtsini 2020, jätkates 12 isiku suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ning kättesaadavaks tegemise keelu kohaldamist. Nõukogu otsustas ühe isiku sanktsioonialuste isikute nimekirjast välja jätta. Nimetatud isikud vastutavad Ukraina riigivara seadusevastase omastamise eest.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/354, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/352, millega rakendatakse määrust (EL) 208/2014.

Muudatused jõustusid 5. märtsil.

 

 
Tagasi