Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis
07.03.2019
ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee otsustas 1. märtsil teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis. Muudatustega ajakohastatakse infot nelja isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsem info isikute kohta on leitav lisatud manusest. Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes kehtib jätkuvalt ka relvade eksportimise keeld.

Muudatuste ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 159 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EL) 224/2014 (finantssanktsioon) alusel.

Loe siit.

 

 
Tagasi