Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis
15.03.2019
EL Nõukogu otsustas 14. märtsil pärast korrapärast ülevaatust pikendada kuni 15. septembrini 2019 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Nõukogu otsustas ülevaatuse tulemusena eemaldada sanktsioonialuste isikute nimekirjast ühe surnud isiku ning ajakohastada kandeid 20 isiku ja kuue üksuse kohta.

Võttes arvesse jõu kasutamist Venemaa Föderatsiooni poolt, mille tulemusel peeti 25. novembril 2018 Kertši väinas kinni Ukraina sõjaväelased ja arestiti laevad, mis kujutab endast rahvusvahelise õiguse ning Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumist, otsustas nõukogu lisada sanktsioonialuste isikute nimekirja kaheksa isikut, kes vastutavad nimetatud sündmuste eest. Isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning isikute ja üksuste suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsused (ÜVJP) 2019/415 ning (ÜVJP) 2019/416 , millega muudetakse nõukogu otsust 2014/145/ÜVJP ning rakendusmäärused (EL) 2019/408 ning (EL) 2019/409, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 269/2014.

Muudatused jõustusid 15. märtsil.

 

 
Tagasi