Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida ning Iraagi sanktsioonirežiimides
19.03.2019
1. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 13. märtsi otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 18. märtsil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega muudeti kannet ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/431, millega muudetakse 296. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002. Muudatus jõustub 20. märtsil.

2. Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 13. märtsi otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis komisjon 18. märtsil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega eemaldatakse sanktsioonide nimekirjast neli üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo ning kultuuriväärtustega ja naftasaadustega kauplemise piirangud.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/432, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003. Muudatused jõustuvad 20. märtsil.

 

 
Tagasi