Muudatused Egiptuse ning Bosnia ja Hertsegoviina piiravate meetmete režiimides
22.03.2019
EL Nõukogu otsustas 21. märtsil teha muudatused kahes piiravate meetmete režiimis.

1.    Nõukogu otsustas pärast läbivaatust pikendada kuni 31. märtsini 2020 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas. Piiravad meetmed hõlmavad sissesõidukeelu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustuse ning kättesaadavaks tegemise keelu kohaldamist isikute suhtes, kes kahjustavad Bosnia ja Hertsegoviina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust, põhiseaduslikku korda, ohustavad riigi julgeolekut või kahjustavad Daytoni/Pariisi rahukokkulepet. Hetkel ei ole selliste isikute nimekirja kantud ühtegi isikut.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/467, millega muudetakse otsust 2011/173/ÜVJP. Muudatus jõustub 23. märtsil.

2.    Nõukogu otsustas pärast läbivaatust pikendada kuni 22. märtsini 2020 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Egiptuses. Nõukogu otsustas muuta infot üheksa sanktsioonialuste isikute nimekirja kantud isiku kohta, kes vastutavad Egiptuse riigi varade seadusvastase omastamise eest. Nende suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks otsustas nõukogu lisada õigusaktidesse info nimekirja kantud isikute kaitseõiguse kohta, mis tuleneb Egiptuse seadustest.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/468, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/459, millega rakendatakse määrust (EL) 270/2011. Muudatused jõustuvad 23. märtsil.

 
Tagasi