Muudatus ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
28.03.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 22. märtsi otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 26. märtsil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega lisati sanktsiooninimekirja üks isik, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/507, millega muudetakse 297. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002. Muudatus jõustub 28. märtsil.

 
Tagasi