Euroopa Komisjon tegi 25. aprillil muudatused ühes sanktsioonirežiimis.
29.04.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 17. ja 22. aprilli otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 25. aprillil vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega otsustati kustutada üks kanne nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustumiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/663, millega muudetakse 300. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Kuna rakendusmäärus ei ole veel eraldi avaldatud EL teatajas, on hyperlingina lisatud kõik 26. aprillil avaldatud õigusaktid. Sealt leheküljel 19 on leitav rakendusmäärus (EL) 2019/663.

Muudatus jõustub 27. aprillil.

 
Tagasi