Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis
02.05.2019
Nõukogu otsustas 29. aprillil teha muudatused Myanmari/Birma vastu suunatud piiravad meetmete režiimis. Nõukogu võttis arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut ning varasemaid otsuseid samal teemal. Sellest tulenevalt otsustas nõukogu pikendada piiravate meetmete kehtivust otsuses ära toodud inimeste suhtes 30. aprillini 2020. Samuti täiendati loetellu kantud isikute kohta teavet ning märgiti ära isikute sooline kuuluvus. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupade, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade ja telekommunikatsioonivahendite ekspordile ning kaitsekoostöö piirang.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/678, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP. Muudatused jõustuvad 01.05.2019.

 
Tagasi