Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
06.05.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonikomitee 1. mai otsusest teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 3. mail vastavad muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega lisatakse üks isik selliste isikute loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/696, millega muudetakse 301. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatus jõustus 3. mail.

 

 
Tagasi