Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis
14.05.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee 18. aprilli otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis EL Nõukogu 13. mail vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega ajakohastati andmeid ühe isiku kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2019/763, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/757, millega rakendatakse määruse (EL) 224/2014 artikli 17 lõiget 3.

Muudatused jõustusid 14. mail.

 

 
Tagasi