Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
17.05.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonikomitee 14. mai otsusest teha muudatus nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 16. mail vastavad muudatuse sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatusega lisatakse üks isik selliste isikute loetellu, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2019/791, millega muudetakse 302. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002.

Muudatus jõustus 17. mail.

 
Tagasi