Piiravate meetmete raamistik, millega takistatakse liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid
20.05.2019
EL Nõukogu võttis 17. mail, vastu nõukogu otsuse (ÜVJP) 2019/797 ning määruse (EL) 2019/796, millega loodi raamistik selliste piiravate meetmete kehtestamiseks, millega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid. Lisaks on võimalik piiravaid meetmeid kehtestada ka olukordades, kus rünnatakse rahvusvahelisi organisatsioone või kolmandaid riike, kui meetmed täidaksid EL ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke. Küberründed, mida selle režiimiga hõlmatakse, peavad omama märkimisväärset mõju ning olema EL-välised.

Meetmetega kehtestatakse nimekirja alusel füüsilistele isikutele ELi liikmesriikide territooriumile sissesõidukeeld ning füüsiliste ja juriidiliste isikute ELis asuvate rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ning kättesaadavaks tegemise keeld. Piiravaid meetmeid on võimalik kehtestada isikute suhtes, kes vastutavad küberrünnete läbiviimise eest, toetavad neid või on teisiti rünnetega seotud. Piiravaid meetmeid on võimalik laiendada ka nende tegevustega seotud isikutele. Kõrge esindaja ega ükski liikmesriik ei ole esialgu teinud ettepanekut ühegi isiku või üksuse sanktsiooninimekirja lisamiseks, vaid selleks on loodud võimalused.

 

 
Tagasi