Muudatused Süüria ja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonirežiimides
21.05.2019
1. Nõukogu otsustas 17. mail pärast korrapärast ülevaatust pikendada Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 1. juunini 2020. Lisaks otsustas nõukogu eemaldada sanktsioonide nimekirjast 9 isikut ning ajakohastada andmeid 59 isiku kohta. Sanktsioonide nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/806, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/798, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012. Muudatused jõustuvad 21. mail.

2. ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 14. mail eemaldada sanktsiooninimekirjast 4 üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 156 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.

3. ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 14. mail sanktsiooninimekirjast eemalda ühe isiku ning lisada ühe üksuse. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 156 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.

 

 

 
Tagasi