Muudatused Süüria ja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonirežiimides
22.05.2019
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 14.05.2019 otsusest, võttis Euroopa Komisjon 20. mail vastu rakendusmääruse (EL) 2019/808, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003. Muudatused jõustuvad 22. mail.

 
Tagasi