Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
27.05.2019
Euroopa Komisjon võttis 24. mail vastu rakendusmääruse (EL) 2019/850, millega muudetakse 303. korda nõukogu määrust (EÜ) 881/2002 ning millega viidi allpool nimetatud muudatus sisse EL õigusaktidesse. Muudatus jõustub 28. mail.

 
Tagasi