Muudatused Iraani vastu suunatud piiravates meetmetes
28.05.2019
EL Nõukogu otsustas 27. mail pärast korrapärast ülevaatust teha muudatused Iraani vastu suunatud piiravate meetmete režiimis. Muudatustega ajakohastati andmeid 11 isiku ning kuue üksuse kohta, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, kahesuguse kasutusega kaupade importimise piirangud ning kauplemispiirangud teatud metallidele, tarkvarale ning tuumaprogrammi arendamisel kaasa aidata võivatele kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/870, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2019/855, millega rakendatakse määrust (EL) 267/2012. Muudatused jõustuvad 29. mail.

 
Tagasi