Maldiivide Vabariigi sanktsioonirežiimi tühistamine
18.06.2019
ELi Nõukogu otsustas 17. juunil, tulenevalt poliitilise olukorra paranemisest, tühistada piiravad meetmed seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis.

Piiravad meetmed kehtestati 16. juulil 2018 vastusena poliitilise olukorra halvenemisele Maldiivides. Meetmed hõlmasid sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu isikute ja üksuste suhtes, kes vastutasid Maldiividel õigusriigi põhimõtte õõnestamise ja kaasava poliitilise lahenduse leidmise takistamise ning inimõiguste raske rikkumise eest. Sanktsiooninimekirja ei olnud kantud ühtegi isikut ega üksust.

Piiravate meetmete tühistamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/993, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1006 ja määruse (EL) 2019/985, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1001.

Meetmete tühistamine jõustub 19. juunil.

 

 
Tagasi