Piiravad meetmed seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega
25.06.2019
Euroopa Liidu Nõukogu otsustas 20. juunil pikendada kuni 23. juunini 2020 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega. Piiravad meetmed on kehtestatud osana mittetunnustamise poliitikast ning hõlmavad erinevaid finants- ja investeerimisteenuste osutamise keelde Krimmis ning Sevastopolis, keelatud on piirkonnast pärit kaupade sissevedu ELi territooriumile ning transpordi-, telekommunikatsiooni-, energia- ja nafta, gaasi ning maavarade sektorist pärinevate kaupade eksport Krimmi ja Sevastopolisse ning nende infrastruktuuri ehitamisega seotud tegevuste osutamine. Samuti on keelatud osutada turismiteenuseid.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1018, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP. Jätkuvalt kehtib ka nõukogu määrus (EL) 692/2014.

Pikendamine jõustus 22. juunil.

 

 
Tagasi