Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis
28.06.2019
ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee otsustas 24. juunil teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis. Muudatustega eemaldati sanktsiooninimekirjast 17 üksust, kelle suhtes ei pea enam kohaldama rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ega kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Vabariigi Valitsuse määruse nr 156 „Rahvusvahelise sanktsiooni rakendamine" kohaselt riigisisese õiguse (reisipiirang, relvaembargo) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 1210/2003 (finantssanktsioon) alusel.

Alltoodud muudatuste jõustamiseks EL õiguses võttis Euroopa Komisjon 27. juunil vastu rakendusmääruse (EL) 2019/1103, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 1210/2003. Muudatused jõustuvad 29. juunil.

 
Tagasi