Venemaa majandussanktsioonide pikendamine
28.06.2019
Olles hinnanud 20.-21. juunil toimunud Ülemkogu kohtumisel Minski kokkulepete täitmise hetkeseisu, otsustas nõukogu 27. juunil pikendada piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, kuni 31. jaanuarini 2020. Tegemist on sektoraalsete sanktsioonidega, ehk need on suunatud konkreetsete majandusvaldkondade ja mitte isikute suhtes. Konkreetsed piirangud hõlmavad relvade, kahesuguse kasutusega kauba ja energiatööstuses kasutatava tundliku tehnoloogia eksportimise ning seotud teenuste osutamise keeldu, relvade puhul ka impordi- ja seotud teenuste osutamise keeldu, teatud finantsinstrumentide omandamise keeldu ning teatud ettevõtetele laenu ja krediidi andmise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1108, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP.

Muudatus jõustub 29. juunil.

 

 
Tagasi