Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
21.08.2019
Euroopa Komisjoni 20. augusti rakendusmäärusega (EL) 2019/1353 muudetakse 304. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.

Rakendusmäärusega lisatakse sanktsiooninimekirja kaks füüsilist isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Need isikud lisati sanktsiooninimekirja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 14. augusti 2019 otsusest tulenevalt. Isikute nimed on kirjas viidatud rakendusmääruses.

Muudatus jõustus 20. augustil.

 

 
Tagasi