Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis
27.08.2019
Euroopa Komisjoni 26. augusti rakendusmäärus (EL) 2019/1375, millega muudetakse 305. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.

Rakendusmäärusega lisatakse sanktsiooninimekirja üks füüsiline isik, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. See isik lisati sanktsiooninimekirja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee 20. augusti 2019 otsusest tulenevalt. Isiku nimi on kirjas viidatud rakendusmääruses.

Muudatus jõustub 28. augustil.

 

 
Tagasi